Laipni aicināti

Ogres Centra pamatskolā

Ogres Centra pamatskolā ir iespēja iegūt pamatizglītību posmā no 1. līdz 9. klasei.
1. - 3. klase 1. - 3. klase

1. - 3. klase / pamatizglītība

(izglītības programmas kods: 21011111, 21015611, 21015811)

4. - 6. klase 4. - 6. klase

4. - 6. klase / pamatizglītība

(izglītības programmas kods: 21011111, 21015611, 21015811)

7. - 9. klase* 7. - 9. klase*

7. - 9. klase* / pamatizglītība

(izglītības programmas kods: 21011111, 21015611, 21015811)

* 2023./2024. mācību gadā uzņemam audzēkņus līdz 8. klasei, 2024./2025. mācību gadā un turpmāk līdz 9. klasei.

Jaunumi

Pēc 13 dienām

Jau 10. gadu sadarbībā ar Ogres novada Sociālo dienestu norisinās akcija “Shoe box”, kuras laikā ikviens ir aicināts iepriecināt Ogres novada bērnus,  jauniešus no trūcīgām vai mazturīgām ģimenēm un vientuļos seniorus.

 Aicinām mūsu Ogres Centra pamatskolas kuplo saimi šajos Ziemassvētkos dāvāt prieku un piedalīties šajā akcijā.

Akcija mūsu skolā norisināsies līdz 15.12.23.  Sarūpētās dāvanas var atnest uz skolu un nodot klases audzinātājam.

Sīkāk, ko drīkst dāvināt un kā iesaiņot - pielikumā.

Lai ģimenisks un mierpilns Ziemssvētku laiks!

Atvērt
Pēc 22 dienām

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Šis laiks ir brīdis, kad apstājamies no ikdienas skrējiena, atskatāmies uz aizvadīto gadu un cenšamies viens otru iepriecināt mazliet vairāk… Ziemassvētku laiks ir īstais brīdis, lai mācītos apzināties, ka patiesam priekam nav vajadzīga ne liela bagātība, ne dārgas dāvanas, bieži pietiek ar labu nodomu un siltu sirdi. Tāpēc arī šogad, Ogres Centra pamatskolas kuplā saime ir sagatavojusi īpašu Ziemassvētku gaidīšanas kalendāru, ar 24 lodziņiem mazam pārsteigumam katru dienu, lai iepriecinātu, uzjautrinātu, sasildītu, liktu padomāt, izvērtēt, atskatīties uz lietām, sapņot, plānot vai vienkārši pavadīt laiku kopā ar ģimeni un skolas biedriem.

Katru dienu atver īpašo pārsteiguma lodziņu un priecājies līdzi. Seko, cik dienas ir palikušas līdz Ziemassvētkiem.

Lai skaists šis svētku laiks!

Atvērt Adventa kalendāru

Es meklēju Latviju
Gaiziņa galā,
Aiz priedēm, kas šūpojas
Dziļjūras malā,
Uz Usmas un Bārtas,
Kur zirgus ved dzirdināt.
Un atradu Latviju
Pats savā sirdī.
(G. Račs.)

Skaistus un ģimeniskus svētkus!

Ko nozīmē būt patriotam?

Vārds “patriotisms” cēlies no latīņu vārda “patria”, kas tulkojumā nozīmē “tēvu zeme”. Pasaulē, droši vien nav cilvēka, kurš nebūtu kaut reizi izjutis patriotiskas jūtas. Tie ir brīži, kad katram gribas apliecināt savu mīlestību, vienotību un lepnumu. Un tie ir brīži, kas liek cilvēkiem saprast, ka viņi ar savu godīgo darbu un mīlestību ir mazs ķieģelītis lielā ēkā, kuru veido visi dzimtās zemes iedzīvotāji.

Savas domas par patriotismu izteica arī mūsu skolēni. Šie darbi ir mūsu “mazais ķieģelītis lielā ēkā”, ko sauc par PATRIOTISMU.

Atvērt

Par godu Latvijas dzimšanas dienai, mūsu skolā ir brīnišķīga vairāku gadu tradīcija – rīkot radošo darbu izstādi “Mana Latvija”

6. klašu skolēni ir parūpējušies par svētku noskaņojumu un radījuši prieku gan skolotājiem, gan skolēniem. 

Īpašs paldies par ieguldīto darbu, centību un radošumu no sociālo zinību un vēstures skolotājas Marutas Dudkinas.

Paldies skolotājām, skolēniem un īpašs paldies skolēnu vecākiem par labdarības Mārtiņdienas gadatirgus norisi Ogres Centra pamatskolā!

Radoši, garšīgi un daudzveidīgi bija šī gada labumi, ko veidoja un pārdeva skolēni viens otram 4.-8. klašu grupā un pircēju lomā bija gan 1.-3. klašu skolēni, gan arī 4.-8. klašu skolēni un skolotāji.

Papildus skolā norisinājās loterija ar pilnām lozēm, ko sagādāja skolas pārstāvji.

Saziedotie līdzekļi ar vecāku padomes atbalstu tika saskaitīti un tiek plānoti skolēnu atpūtas un spēļu zonu iekārtošanai skolā - pufiem un spēlēm brīvajos brīžos.

Noslēdzies

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā!
Tu — jauna zvaigzne zvaigznājā,
Kas nule uzlēkusi tajā.
/Vilis Plūdonis/

17. novembrī svinēsim Valsts svētkus ar brīnisķīgiem koncertiem "Trīs mezgli Laimes jostā", kuru laikā tiks apbalvoti šī mācību gada pirmie konkursu uzvaretāji - centīgākie skolēni un klases.

NO 23.10. – 27.10. OGRES CENTRA PAMATSKOLĀ NORISINĀJĀS ADAPTĀCIJAS NOMETNE (LAT) PROJEKTA "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" IETVAROS.

Mērķis bija sniegt atbalstu 1., 4. uz 7.klašu skolēniem latviešu valodas lietojuma nostiprināšanai, apvienojot to ar neformālās izglītības elementiem. Mācības tika īstenotas dienas nometnes veidā, nosakot optimālu dienas plānojumu atbilstoši vecumposmam.

Skolēni piedalījās VALODAS APGUVES NODARBĪBĀS, RADOŠAJĀS NODARBĪBĀS UN SPORTA AKTIVITĀTĒS. Skolēni kopā ar skolotājiem devās ekskursijā iepazīt Ogri un piedalījās Ogres Centrālās bibliotēkas nodarbībā “Es lasu grāmatas”.

Nometne skolēniem ļoti patika, paldies skolotājiem Regīnai Hanzenai, Ivetai Razgalei un Jurim Dombrovskim!

Ogres Centra pamatskola 31.oktobrī piedalījās “Swedbank” organizētajā finanšu lietpratības tiešsaistes pasākumā “Naudas diena”.

Tas bija aizraujošs pasākums skolēniem, kur videolekciju formātā interaktīvā, vieglā un aizraujošā veidā stāstīja, kas ir nauda, kāpēc svarīga budžeta plānošana, kā pelnīt naudu un kā to gudri ieguldīt.

Lai tās nebūtu tikai abstraktas zināšanas, pasākuma laikā skolēni kopā ar skolotājiem veica arī uzdevumus.

Par pozitīvu gaisotni visa pasākuma laikā rūpējās Jānis Pētersons (“Citi Zēni”), bet noslēgumā skolēni varēja klausīties grupas “Citi Zēni” koncertu.

Atgriežoties skolā pēc skolēnu rudens brīvlaika, 1.c klases skolēni iejutās detektīvu lomā.

Brīvlaikā skolotājas sagatavoja detektīvu cienīgus uzdevumus, kuri rosināja bērnu iztēli un uzmanību.

Bērniem tika piedāvātas mazas bildītes, kuras tika veidotas ar brīnumu ierīci - digitālo mikroskopu.

Bērni malači!!!

Ļoti attapīgi un ātri tika atminēti visi mazie, klasē esošo lietu fragmenti.

Bērni tika arī iepazīstināti ar mikroskopa pielietošanu un praktiski varēja izmēģināt tā darbību, vērojot gan apelsīnu, gan tekstilmateriālus, gan katrs savu rociņu 🔬.

Paldies skolotājai Ingai Biukšānei par doto iespēju iepazīt mikroskopus.

Un paldies Insplay reģionālajai vadītājai Madarai Bošai par iespēju.

Noslēdzies

Novembra mēnesī mūsu skolā par pasākumiem un gaisotni ir atbildīga dabaszinātņu, sociālā un pilsoniskā joma. Novembris ir Latvijas mēnesis, kad izrādām savu cieņu mūsu valstij un zemei.

15. novembrī skolas aulā norisināsies viktorīna 7. klašu skolēniem "Apceļosim Latviju!".  Tās mērķis ir palielināt skolēnu zināšanas par Latviju, veicinot patriotisma izpratni, pilnveidot skolēnu sadarbību testveida uzdevumu veikšanā un informācijas ieguvē, kuru izpildē nepieciešamas zināšanas, analizēšanas, spriešanas prasmes vēsturē, sociālajās zinībās, bioloģijā, ķīmijā un ģeogrāfijā. Gatavojies, veido komandu, būs jautri un iedvesmojoši!

Ogres Centra pamatskolā skolēniem laika posmā no 2023. gada 6. oktobra līdz 2023. gada 20. oktobrim norisinājās 9 interesantas un izglītojošas nodarbības par Eko konstruktoriem, kuru laikā tika iegūtas jaunas salikšanas iemaņas un prasmes, un tika saliktas gandrīz 200 lidmašīnas un kuģi ar skolēnu radīto dizainu un noformējumu. Eko konstruktori ir izgatavoti no speciāli sagatavota papīra, ir videi draudzīgi, un ir lieliska alternatīva plastmasas konstruktoriem un pavadītajam laikam elektroniskajās ierīcēs.

Nodarbības notika projekta „Eko konstruktoru pasaule 2023” ietvaros, kas norisinājās pateicoties Ogres pašvaldības finansiālajam atbalstam projektu konkursā “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam”, Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrības iniciatīvai, kā arī Ogres Centra pamatskolas skolēnu radošajam darbam, interesei un skolotāju atbalstam.

No 25. - 29. septembrim trīs Ogres Centra pamatskolas skolotājas un četras skolnieces devās Erasmus+ projekta “Teen thinkers” mobilitātē uz Čelmas pilsētu (Chełm) Polijā. Jau piekto reizi satikās šī projekta partnerskolu skolotāji un skolēni no Rumānijas, Slovākijas, Turcijas, Polijas un, protams, Latvijas.

Prieks un lepnums par mūsu skolēnu spējām iesaistīties aktivitātēs, parādīt labas valodas prasmes, spēju sagatavot stāstījumu un prezentēt savu valsti un skolu.

Diemžēl, Erasmus+ projekts “Teen thinkers” un brauciens ir noslēdzies. Atvadu vakariņās bija skumji šķirties no cilvēkiem, ar kuriem ir pavadīta interesanta, piesātināta un iespaidiem bagāta nedēļa.

Ļoti novērtējam Polijas skolotāju un skolēnu ieguldīto darbu, jo zinām, cik daudz laika un pūles tas prasa. Šajā braucienā izbaudījām visu - gan darbu, gan atpūtu, gan iepazinām poļu  tautas kultūru, arhitektūru un nacionālos ēdienus.

Iespaidi no šī brauciena gan skolēniem, gan skolotājiem noteikti paliks vēl ļoti ilgu laiku!

Uz tikšanos nākamajos projektos un nākamajās mobilitātēs!

Kādas ir mūsu emocijas un piedzīvojumi, var lasīt un bildēs redzēt zemāk pievienotajā dokumentā.

Atvērt

Skolotāju dienas priekšvakarā, 29. septembrī, atjaunotajā Ogres sanatorijas zālē tika godināti OGRES NOVADA GADA PEDAGOGS 2023 laureāti un ilggadējie pedagogi. No mūsu skolas Gada pedagogs titulam tika izvirzītas divas zinošas un jaukas, skolotājas – KARĪNA BURIJA un DIĀNA ĶĒNIŅA. Titulu saņēma arī sporta skolotājs ROLANDS PAULIŅŠ, kuru šim titulam nominēja Ogres basketbola skola.

Pasākumā tika godināti arī divi mūsu skolas ilggadējie pedagogi GUNTA GREJERE un MUDĪTE GOLDMANE. Lai arī mūsu skolā šīs skolotājas ir jaunienācējas, tomēr nozīmīgs un vērā ņemams ir viņu darba stāžs pedagoga profesijā - 40 gadi.

Katrs “Gada pedagogs” titulam izvirzītais nominants līdz ar sudraba piespraudi ozola lapas vai liepu lapas formā un pašvaldības Atzinības rakstu, savā īpašumā ieguva arī Ogres novada mākslas skolu audzēkņu zīmētās pastkartes, kas tapušas pēc viņu  raksturojumiem.

Atvērt

29. septembrī mūsu skolas 8.c un 8.d klase devās ekskursijā uz Saeimu, lai tuvāk iepazītu Latvijas parlamenta darbu, kā arī Saeimas nama arhitektūru un vēsturi.

Skolēniem bija iespēja aplūkot Saeimas namā izvietoto izstādi. Lielu interesi radīja iespēja uzrakstīt un aizsūtīt īpašu pastkarti.

EMU:skola arī mūsu skolā!

Ar šo mācību gadu esam viena no skolām Ogres novadā, kurai būs iespēja izmantot digitālo atbalsta rīku EMU:skola, kas ļaus mums sekot līdzi mūsu skolēnu emocionālajai pašsajūtai un vajadzībām. EMU:skola nozīmē, ka reizi semestrī skolā notiks 360 grādu anketēšana par skolēnu aktuālajām vajadzībām un iespējamajiem konfliktiem. Šī sistēma sniegs mūsu skolas skolotājiem un skolas atbalsta personālam praktiskus ieteikumus bērna un klases atbalstam. Jau oktobrī vecāki saņems saiti uz anketu e-klasē vai īsziņu telefonā, savukārt bērni anketu par sevi aizpildīs klases stundā. Pēc anketas aizpildīšanas, vecāki saņems sava bērna aprakstu, savukārt klases audzinātājs, skolas vadība, skolas atbalsta personāls rezultātus izmantos mūsu skolas sociālemocionālās vides pilnveidošanai, lai varētu nodrošināt labākas mācīšanās iespējas ikvienam skolēnam.

Vairāk informācijas par EMU:skolu

Zobārstniecības kabinets sniedz valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus bērniem līdz 18 gadiem, aptverot praktiski visu nepieciešamo mutes veselības jomā. Uzņēmums “Cepļukalns” uzsāka savu darbību skolā ar 2008. gadu un turpina rūpēties par bērnu mutes veselību.

Piedāvājam:

  • zobu ārstēšanu;
  • zobu higiēnu (vienu vai divas reizes gadā, atkarībā no bērna vecuma);
  • pirmreizējo ortodonta konsultāciju.

Mūsu komandas mērķi:

  • uzlabot bērnu izpratni un vecāku atbildību par mutes veselību;
  • veidot pareizas zobu tīrīšanas iemaņas un veselīga uztura ieradumus jau bērnībā.

Mutes veselības vispāratzīts indikators ir KPE indekss – vidējais kariozo, plombēto un izrauto zobu skaits uz vienu pacientu. Šo indeksu plaši pielieto zobārstniecībā nosakot mutes veselības stāvokli. Mēs regulāri izvērtējam kopējo bērnu mutes veselības stāvokli skolā, to uzlabojot un veicinot KPE indeksa mazināšanos.

Pieņemšanas laiki (pēc iepriekšēja pieraksta).

Darba laiks: katru darba dienu no pl. 9.00 līdz 15.00

Zobārstniecības kabineta tālruņi un e-pasts:

  • +371 65035686
  • +371 23476391
  • ceplukalns.zobarstnieciba@gmail.com

No šī mācību gada skolēniem skolā pieejams galda tenisa aprīkojums kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai. Paldies Ogres Centra pamatskolas atbalsta biedrībai un Ogres novada pašvaldībai! 

#KonkurssVideOgre

Ogres Centra pamatskolā 2023./2024. mācību gadā ir mainījušies stundu sākuma un beigu laiki. Jaunais zvanu saraksts pieejams printēšanai zem šī ieraksta un sadaļā Skolēniem.

Atvērt

22. augustā Lielvārdē notika 29. Ogres novada izglītības darbinieku sporta spēles, kurās triumfējām mēs, Ogres Centra pamatskolas pedagogu komanda. Līdz ar ko, ieguvām pirmo vietu un iespēju 30. sporta spēles organizēt savā skolā.

Paldies Lielvārdes pamatskolai par šī gada fantastiskajām spēlēm!

Tiekamies svētkos nākamgad Ogrē!

Kā mēs kļuvām par čempioniem? Skaties video!!! Video izmantotā mūzika: Prāta vētra "Esam un būsim", The Queen "We Are The Champions (Instrumental Version)".

Atvērt video

Pieteikums par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu.

Atvērt pieiteikuma formu

Ogres Centra pamatskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas bērnu un jauniešu deju kolektīva "Dzītariņš" viens no iespaidīgākajiem šīs vasaras piedzīvojumiem noteikti bija koncertceļojums uz Vāciju "Vasaras serenādes 2023", kas notika no 15.-19. jūnijam.

Kā mums tur gāja, var redzēt video apskatā. Bet kopumā esam ļoti priecīgi un gandarīti, pateicīgi vecākiem par radīto iespēju būt kopā un parādīt savu dejas sniegumu arī aiz valsts robežām Latvijas vēstniecība Vācijā un senioru namā mazā lauku ciematiņā, izsmējušies no atrakciju parkā iegūtajām pozitīvajām emocijām, sasmēlušies adrenalīnu no amerikāņu kalniņiem un ieguvuši kuplāku draugu loku negulētajās naktīs un garajā autobusa pārbraucienā.

Veiksmi, izturību un izdošanos vēlam mūsu lielajiem brāļiem un māsām, Lielajai ģimnāzijas grupai, šīs vasaras galvenajā notikumā - XXVII VISPĀRĒJOS LATVIEŠU DZIESMU UN XVII DEJU SVĒTKOS!

Atvērt video

Nāc ar vēju sadancot!

1.jūnijā, kad mācību gads teju beidzies, Ogres Centra pamatskolas tautas deju ansambļa "Dzītariņš" 2. un 3.klašu dejotāji piedalās deju festivālā "Latvju bērni danci veda" Preiļos.

Ar lustīgu dejošanu koncertā "Ķer vēju, ja vari!" mazie dejotāji iedejo vasarā!

Uz tikšanos septembrī!

Šogad uz Čempionātu bija pieteikušās 743 klases. Mēs - 7.c klase tikām finālā, lai sacenstos ar 135 klasēm no visas Latvijas. Šī bija mūsu pirmā pieredze šādā pasākumā un esam bezgala priecīgi par iegūto 1. vietu! Fantastiskas izjūtas, komandas gars un saliedētība, emocijas un azarts - viss kopā deva mums iespēju gūt šādus negaidītus rezultātus!

"Man ļoti patika piedalīties un palīdzēt klasesbiedriem kā emocionāli, tā fiziski...."

"... mans mīļākais uzdevums bija "Labirints", jo tajā es izkustējos un noskrējos kā bērnībā...."

"... ļooooootiiii labas sajūtas! Visi no sirds atbalstījām viens otru!..."

"... mums visiem KOPĀ izdevās uzvarēt!..."

"... jauki izbaudīts laiks kopā ar klasi!"

                        

     Martā aukstajās un sniegotajās dienās Ogres Centra pamatskolas delegācija, kuras sastāvā bija trīs skolotājas/ Līga Bužere, Gunta Jakobsone un Jolanta Bardovska/ un četri skolēni /Sofija Rudzīte, Madara Pētersone, Raivo Karlsons un Toms Barlo/, kuri bija sevi pierādījuši kā labākie pēc visiem atlases konkursa kritērijiem, devās Erasmus + projekta “Teen thinkers” ceturtajā  mobilitāšu braucienā uz Rumāniju, Krajovu (Craiova) Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul, kur mūs sagaidīja ļoti krāšņi  ar rumāņu tradicionālo sālsmaizi.

      Brauciena laikā tika nodrošināta skolēnu pavadīšana, dalība daudzveidīgās radošajās darbnīcās un projekta sanāksmēs, tika prezentēta valsts, pilsēta un skola,  iepazītas digitālo rīku pielietojuma iespējas mācību procesa pilnveidē.

   Brauciena mobilitātes bija vērstas uz jauniešu savstarpējo iepazīšanos, valodas apguvi, radošuma izpausmi, sadarbošanos. Mūsu skolēni Sofija, Madara , Raivo un Toms visu projekta dalības laiku dzīvoja viesģimenēs, kuras sniedza visu iespējamo, lai bērni justos kā mājās, kas tā arī bija.

     Daudz laika pavadījām draugu  skolā, kur visu nedēļu noritēja projekta darbs, kas tika saistīts ar pavasara darbiem - puķu stādīšanu, ravēšanu, augu sēšanu utml.

     Ekskursijās iepazinām pilsētas ikdienu, kultūru, apmeklējām pilsētas Botānisko dārzu. Apmeklējām arī Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti. Milzīgas emocijas uz mums atstāja  “PALACE of PARLIAMENT “- parlamenta ēka, kurā veicot visas formalitātes, devāmies  gida pavadībā baudīt greznās pils zāles. Grīdas klātas ar Rumānijā darinātiem vilnas/kokvilnas paklājiem. Telpu apdarē  pamatā izmantots marmors, ozolkoks un kristāls. Dienas gaitā ekskursija pa galvaspilsētu, Brīvdabas muzeju, kurš pārsteidza ar dažādu gadsimtu ēkām no dažādiem Rumānijas reģioniem. Tas bija interesanti!

       Saulainajā un +19 grādu siltajā 8.marta rītā tika suminātas visas kolēģes un meitenes svētkos un dienas gaitā apmeklējām  Krajovas muzejus, kā arī atgriežoties skolā, turpinājām iepazīties ar Rumānijas izglītības sistēmu un skolu, kura uzņēma projekta dalībvalstu skolotājus un skolēnus. Tas bija interesanti gan skolotājiem, gan skolēniem.

    Laiks šajā nedēļā paskrēja vēja spārniem. Tik daudz redzēts, dzirdēts un uzzināts. Tik jauki un sirsnīgi cilvēki satikti, tik daudz saules un siltuma baudīts, ka uz sniegoto un auksto Latviju pat īsti nenesās prāts.

      Mūsu skolēni ieguva jaunus draugu ģimenes, draugus, kur ikdienā bija kopā ar viņiem. Šķiršanās brīdī ikkatram noritēja prieka un pateicības asara par kopā pavadīto laiku.

       Projekta uzdevums iepazīt un pieņemt atšķirīgo šajā mobilitātē ir noteikti izpildīts, jo ikviens no skolēniem  saprata, ka bērniem dažādās valstīs ir svarīgas vienotas vērtības, kā arī svešvalodas apguves nozīmi, kas ir “atslēga” uz internacionālu saskarsmi, nākotnes mērķiem.

       Projekta  noslēgumā katrs projekta dalībnieks saņēma projekta sanāksmes un Eiropas mobilitātes sertifikātus.

Ogres Centra pamatskola ir skola ar nākotni, ar drošu vidi.

Mēs esam izglītības iestāde ar ilgspējīgu attīstību, kura motivē zinātkārus skolēnus mācīties radošā un drošā vidē. Tiekamies Ogres Centra pamatskolā!

Ogres Centra pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma (1.-9. klase): Izglītības programmas kods - 21011111
  • Vispārējās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (1.-9. klase): Izglītības programmas kods - 21015611

Atvērt video

Skolēnu reģistrēšana 1. klasei no 1. februāra Ogres novada pašvaldības mājas lapā - www.ogresnovads.lv.

Zemāk skolēnu reģistrēšanas 1. kasei pamācība - infografika.

Atvērt

Informācija no Ogres novada pašvaldības - braucieni sabiedriskajā transportā līdz 30. septembrim skolēniem ir bezmaksas, uzrādot Ogres novada izglītības iestādes skolēna apliecību.

Ja skolēnam kādā maršrutā liek maksāt, lūgums par to paziņot klases audzinātājai un Ogres novada izglītības pārvaldei - precizējot maršrutu, brauciena dienu un laiku!

Ogres novada pašvaldības dome pieņēmusi saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Noteikumi paredz, ka Ogres novadā deklarētajiem 1. - 12. klašu skolēniem tiek pilnā mērā apmaksāti sabiedriskā transporta pakalpojumi ceļā no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novada pilsētās dzīvojošajiem skolēniem netiek piešķirti, ja skolēns dzīvo tuvāk kā kilometru no izglītības iestādes.

Lasīt vairāk

No 1. septembra kursēs jauns autobusu maršruts Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre.

Jaunajā maršrutā autobusi kursēs no pieturas "Mūzikas skola": darba dienās – plkst. 6.20, plkst. 13.30, plkst. 15.30 un plkst. 18.30; brīvdienās – plkst. 12.00, plkst. 15.30, plkst. 18.30.

Lasīt vairāk

Sakarā ar skolas nosaukuma maiņu, uzsākot jauno mācību gadu, skolēnu vecākiem e-Pakalpojumi.lv platformā jāpiesaka jauna skolēna karte.

Reģistrējot jaunu pieteikumu, izvēlies izglītības iestādi: Ogres Centra pamatskola.

Reģistrēt pieteikumu

Ogres novada domes sēdē 16. jūnijā deputāti lēma par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu uz Ogres Centra pamatskola un apstiprināja iestādes jauno nolikumu.

Atvērt ogresnovads.lv

Par mums

Ogres Centra pamatskola – skola ar nākotni, ar draudzīgu vidi.

Reorganizējot Ogres sākumskolu, ar 2022./2023. mācību gadu izveidota Ogres Centra pamatskola.

Ogres Centra pamatskola ir izglītības iestāde ar ilgspējīgu attīstību, kura motivē zinātkārus skolēnus mācīties radošā un drošā vidē. Aicinām darīt kopā, pilnveidoties, radoši izpausties un kļūt par aktīvu un brīvu personību!

Skolā demokrātijas principus palīdz nodrošināt: skolas vadības komanda, skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 7 metodiskās komisijas un skolotāju radošās grupas.

Mūsu darbība ir vērsta uz individuālu un kolektīvu izaugsmi.

Ogres Centra pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:
Vispārējās pamatizglītības programma (1. – 9. klase)
Izglītības programmas kods: 21011111
Speciālā izglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klase)
Izglītības programmas kods: 21015611
Speciālā izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (1. – 9. klase)
Izglītības programmas kods: 21015811

Skola ar 30 gadu vēsturi.

1992. gada 1. septembrī darbu uzsāka Ogres pamatskola, vairāku Ogres pilsētas skolu tīkla reorganizāciju rezultātā, skola ieguvusi jaunu nosaukumu - Ogres Centra pamatskola.

1991

Ogres pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja nolemj noteikt jaunceļamajai skolai latviešu plūsmas Ogres pilsētas deviņgadīgās skolas statusu.

1992

1992. gada 1. septembrī darbu uzsāk Ogres pamatskola.

1993

Ar Tautas Izglītības ministrijas pavēli uz Ogres pamatskolas bāzes tiek atvērta Ogres 2. vidusskola.

1998

Ar Ogres pilsētas Domes lēmumu Nr. 966 Ogres 2. vidusskola tiek pārdēvēta par Ogres ģimnāziju.

2002

Ogres pilsētas Domes lēmumi Nr. 227 un Nr. 265 paredz no 2002. gada 1. septembra Ogres ģimnāziju reorganizēt, no ģimnāzijas atdalot 1.-6. klases un uz to bāzes izveidot Ogres pamatskolu.

2011

Ogres pamatskolas un Ogres ģimnāzijas ēkas siltināšanas darbi vasarā.

2013

Ogres pamatskola iegūst jaunu skolas nosaukumu - Ogres sākumskola.

2022

Ogres novada domes sēdē 2022. gada 16. jūnijā deputāti lēma par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu uz Ogres Centra pamatskola.

2023

Ogres Centra pamatskola sāk īstenot speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Skolēniem

Noteiktie brīvlaiki 2023./2024. mācību gadā

Rudens brīvlaiks

no 2023. gada 23. oktobra
līdz 27. oktobrim

Ziemas brīvlaiks

no 2023. gada 25. decembra
līdz 2024. gada 5. janvārim

Papildus brīvlaiks
1. klasēm

no 2024. gada 5. februāra
līdz 9. februārim

Pavasara brīvlaiks

no 2024. gada 11. marta
līdz 2024. gada 15. martam

Vasaras brīvlaiks

no 2024. gada 1. jūnija
līdz 2024. gada 31. augustam

Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtībā 2023./2024. mācību gadā.
Ogres Centra pamatskolā ir iespēja iegūt pamatizglītību posmā no 1. līdz 9. klasei. Īpaši uzrunājam 2023./2024. mācību gadā mums pievienoties 1. un 8. klašu skolēnus. 2023./2024. mācību gadā uzņemam skolēnus līdz 8. klasei, 2024./2025. mācību gadā un turpmāk līdz 9. klasei.
1. klasē
No 1. maija izglītības iestādē iesniedz:

Iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē iesniegt Ogres Centra pamatskolas, Meža pr. 14, lietvedībā.

Izziņu par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu.

Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

Iesniegumu iesniegt līdz 9. jūnijam, lai izglītības iestāde nodrošinātu izglītojamo sadalījumu 1. klasēs. Bērna dokumentus iesniegt līdz 31. augustam. Bērna vecāks līdz 22. jūnijam piesaka Ogres novada skolēna karti tīmeklī ePakalpojumi.lv.

Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē
Izglītojamo uzņemšana 1. klasē
Izglītojamo uzņemšana 
Ogres Centra pamatskolā
Skolēnu uzņemšana 2. – 8. klasē notiek pieteikumu secībā, ja attiecīgajā klašu posmā ir brīvas vietas, pēc vispārējiem noteikumiem saskaņā ar 11.01.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 "Kārtība kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".

No 1. jūnija izglītības iestādē iesniedz:

Iesniegumu par bērna uzņemšanu izglītības iestādē iesniegt Ogres Centra pamatskolas, Meža pr. 14, lietvedībā.

Liecību (sekmju izrakstu) par iepriekšējās programmas apguvi.

Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Iesniegumu un dokumentus iesniegt līdz 9. augustam.

Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē
Izglītojamo uzņemšana

Vadības komanda

Skolā strādā savas specialitātes profesionāļi, kurus vieno kopēji mērķi un vērtības.
Karīna Burija

Karīna Burija

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4. klase)
Santa Ustinoviča

Santa Ustinoviča

Direktora vietniece IT jomā un IT mentors
Līga Bužere

Līga Bužere

Direktora vietniece izglītības jomā (5.-8. klase)
Vakance

Vakance

Direktora vietniece interešu izglītībā
Santa Mežvēvere

Santa Mežvēvere

Izglītības metodiķe (1.-9. klase)
Arnis Ķierpe

Arnis Ķierpe

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā

Dokumenti

Skolas padome

Kontakti

Ogres Centra pamatskola
Direktore:
Dace Bondare

Reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā:
40900021885

Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā:
1712903520

Rekvizīti

Lūdzam, rēķinā norādīt maksātāju un preces saņēmēju atsevišķās pozīcijās.
Maksātājs

Ogres novada pašvaldība
Reģ. Nr.: 90000024455
PVN Nr.: LV90000024455
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001, Latvija
Konts: LV25TREL9800890740210
Banka: Valsts kase
Swift: TRELLV22

Preces saņēmējs

Ogres Centra pamatskola
Adrese: Meža prospekts 14, Ogre, LV-5001
Reģ. Nr.: 40900021885

Fotogrāfijas

© 1992 - 2023. Visas tiesības aizsargātas. 
Šajā vietnē esošo materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar atsauci uz šo vietni.

Mājas lapa šobrīd izstrādes stadijā!

Informāciju, kura šobrīd nav pieejama šajā mājas lapā, meklējiet skolas iepriekšējā mājas lapā - ogressakumskola.lv.
Par citām aktivitātēm skolā, aicinām sekot mūsu sociālajos tīklos.