Laipni aicināti

Ogres Centra pamatskolā

Ogres Centra pamatskolā ir iespēja iegūt pamatizglītību posmā no 1. līdz 9. klasei.
1. - 3. klase 1. - 3. klase

1. - 3. klase / pamatizglītība

(izglītības programmas kods: 21011111, 21015611)

4. - 6. klase 4. - 6. klase

4. - 6. klase / pamatizglītība

(izglītības programmas kods: 21011111, 21015611)

7. - 9. klase* 7. - 9. klase*

7. - 9. klase* / pamatizglītība

(izglītības programmas kods: 21011111, 21015611)

* 2022./2023. mācību gadā uzņemam skolēnus līdz 7. klasei, 2023./2024. mācību gadā līdz 8. klasei, 2024./2025. mācību gadā un turpmāk līdz 9. klasei.

Jaunumi

Pēc 9 dienām

Ogres Centra pamatskolas un Ogres Valsts ģimnāzijas bērnu un jauniešu deju kolektīvs "Dzītariņš" 6. aprīlī plkst. 18.00 ielūdz uz savu jubilejas koncertu - atmiņu stāstu par mums pašiem "Kad mums vairs nebūs 16...".

Ogres Centra pamatskola ir skola ar nākotni, ar drošu vidi.

Mēs esam izglītības iestāde ar ilgspējīgu attīstību, kura motivē zinātkārus skolēnus mācīties radošā un drošā vidē. Tiekamies Ogres Centra pamatskolā!

Ogres Centra pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:

  • Vispārējās pamatizglītības programma (1.-9. klase): Izglītības programmas kods - 21011111
  • Vispārējās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (1.-9. klase): Izglītības programmas kods - 21015611

Atvērt video

Skolēnu reģistrēšana 1. klasei no 1. februāra Ogres novada pašvaldības mājas lapā - www.ogresnovads.lv.

Zemāk skolēnu reģistrēšanas 1. kasei pamācība - infografika.

Atvērt
Noslēdzies

Aicinām topošo pirmklasnieku vecākus iepazīties ar skolu!

Tiekamies 30. janvārī plkst. 18.30 skolas aulā, Meža prospektā 14.

Noslēdzies
  1. janvāris - Starptautiskā Paldies diena!

Īpaši veidots Paldies visiem Jums - skolēniem, skolotājiem, vecākiem! Paldies Jums par smaidu, par labu vārdu, par atsaucību, par palīdzību, par to, ka esat…..

Sveic metodisko jomu vadītāji un pedagogi.
Paldies par idejas realizēšanu Anetei Lasmanei.

Pasaule ir tieši tik gaiša un laimīga,
Cik laimīgi mēs to mākam ieraudzīt
Un citiem parādīt.

Lai Ziemassvētkos dzimst spēks jauniem sapņiem un labiem darbiem!
Lai skaista svētku gaidīšana un vēl skaistāka sagaidīšana!
Veselību, izturību Jaunajā 2023.gadā.

Adventes laiks jeb Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šis laiks ir klusuma, miera un pārdomu laiks. Tas ir laiks, ko pavadām ar ģimeni un tuvajiem cilvēkiem, gaidot Ziemassvētkus.

Daudzi, skaitot dienas līdz Ziemassvētkiem, izmanto Adventes kalendāru - kalendāru ar 24 atveramām, katrai dienai paredzētām iedaļām.

Ogres Centra pamatskolas lielā saime ir izveidojusi SAVU Svētku gaidīšanas kalendāru - divdesmit četri lodziņi, aiz kuriem slēpjas pārsteigums, lai iepriecinātu ikkatra sirdi. Aicinām, uzklikšķinot uz lodziņa, atvērt katru dienu savu lodziņu.

Siltu mieru un gaišas, līksmas sirdis šajā brīnumainajā gaidīšanas laikā. Lai kalendārs pārsteidz, iepriecina un iedvesmo.

Atvērt Svētku gaidīšanas kalendāru

Informācija no Ogres novada pašvaldības - braucieni sabiedriskajā transportā līdz 30. septembrim skolēniem ir bezmaksas, uzrādot Ogres novada izglītības iestādes skolēna apliecību.

Ja skolēnam kādā maršrutā liek maksāt, lūgums par to paziņot klases audzinātājai un Ogres novada izglītības pārvaldei - precizējot maršrutu, brauciena dienu un laiku!

Ogres novada pašvaldības dome pieņēmusi saistošos noteikumus “Par braukšanas maksas atvieglojumu izglītojamajiem Ogres novadā”. Noteikumi paredz, ka Ogres novadā deklarētajiem 1. - 12. klašu skolēniem tiek pilnā mērā apmaksāti sabiedriskā transporta pakalpojumi ceļā no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ. Sabiedriskā transporta pakalpojumi novada pilsētās dzīvojošajiem skolēniem netiek piešķirti, ja skolēns dzīvo tuvāk kā kilometru no izglītības iestādes.

Lasīt vairāk

No 1. septembra kursēs jauns autobusu maršruts Ogre–Turkalne–Tīnūži–Ikšķile–Ogre.

Jaunajā maršrutā autobusi kursēs no pieturas "Mūzikas skola": darba dienās – plkst. 6.20, plkst. 13.30, plkst. 15.30 un plkst. 18.30; brīvdienās – plkst. 12.00, plkst. 15.30, plkst. 18.30.

Lasīt vairāk

Sakarā ar skolas nosaukuma maiņu, uzsākot jauno mācību gadu, skolēnu vecākiem e-Pakalpojumi.lv platformā jāpiesaka jauna skolēna karte.

Reģistrējot jaunu pieteikumu, izvēlies izglītības iestādi: Ogres Centra pamatskola.

Reģistrēt pieteikumu

Ogres novada domes sēdē 16. jūnijā deputāti lēma par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu uz Ogres Centra pamatskola un apstiprināja iestādes jauno nolikumu.

Atvērt ogresnovads.lv

Par mums

Ogres Centra pamatskola – skola ar nākotni, ar draudzīgu vidi.

Reorganizējot Ogres sākumskolu, ar 2022./2023. mācību gadu izveidota Ogres Centra pamatskola.

Ogres Centra pamatskola ir izglītības iestāde ar ilgspējīgu attīstību, kura motivē zinātkārus skolēnus mācīties radošā un drošā vidē. Aicinām darīt kopā, pilnveidoties, radoši izpausties un kļūt par aktīvu un brīvu personību!

Skolā demokrātijas principus palīdz nodrošināt: skolas vadības komanda, skolas padome, pedagoģiskā padome, skolēnu pašpārvalde, 7 metodiskās komisijas un skolotāju radošās grupas.

Mūsu darbība ir vērsta uz individuālu un kolektīvu izaugsmi.

Ogres Centra pamatskola īsteno šādas izglītības programmas:
Vispārējās pamatizglītības programma (1. – 9. klase)
Izglītības programmas kods: 21011111
Vispārējās pamatizglītības programma skolēniem ar mācīšanās traucējumiem (1. – 9. klase)
Izglītības programmas kods: 21015611

Skola ar 30 gadu vēsturi.

1992. gada 1. septembrī darbu uzsāka Ogres pamatskola, vairāku Ogres pilsētas skolu tīkla reorganizāciju rezultātā, skola ieguvusi jaunu nosaukumu - Ogres Centra pamatskola.

1991

Ogres pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja nolemj noteikt jaunceļamajai skolai latviešu plūsmas Ogres pilsētas deviņgadīgās skolas statusu.

1992

1992. gada 1. septembrī darbu uzsāk Ogres pamatskola.

1993

Ar Tautas Izglītības ministrijas pavēli uz Ogres pamatskolas bāzes tiek atvērta Ogres 2. vidusskola.

1998

Ar Ogres pilsētas Domes lēmumu Nr. 966 Ogres 2. vidusskola tiek pārdēvēta par Ogres ģimnāziju.

2002

Ogres pilsētas Domes lēmumi Nr. 227 un Nr. 265 paredz no 2002. gada 1. septembra Ogres ģimnāziju reorganizēt, no ģimnāzijas atdalot 1.-6. klases un uz to bāzes izveidot Ogres pamatskolu.

2011

Ogres pamatskolas un Ogres ģimnāzijas ēkas siltināšanas darbi vasarā.

2013

Ogres pamatskola iegūst jaunu skolas nosaukumu - Ogres sākumskola.

2022

Ogres novada domes sēdē 2022. gada 16. jūnijā deputāti lēma par Ogres sākumskolas nosaukuma maiņu uz Ogres Centra pamatskola.

Skolēniem

Noteiktie brīvlaiki 2022./2023. mācību gadā.

Rudens brīvlaiks

no 2022. gada 24. oktobra
līdz 28. oktobrim

Ziemas brīvlaiks

no 2022. gada 26. decembra
līdz 2023. gada 6. janvārim

Papildus brīvlaiks
1. klasēm

no 2023. gada 6. februāra
līdz 10. februārim

Pavasara brīvlaiks

no 2023. gada 13. marta
līdz 2023. gada 17. martam

Vasaras brīvlaiks

no 2023. gada 1. jūnija
līdz 2023. gada 31. augustam

Uzņemšana

Izglītojamo uzņemšanas kārtībā 2022./2023. mācību gadā.
Ogres Centra pamatskolā ir iespēja iegūt pamatizglītību posmā no 1. līdz 9. klasei. Īpaši uzrunājam 2022./2023. mācību gadā mums pievienoties 1. un 7. klašu skolēnus. 2022./2023. mācību gadā uzņemam skolēnus līdz 7. klasei, 2023./2024. mācību gadā līdz 8. klasei, 2024./2025. mācību gadā un turpmāk līdz 9. klasei.
1. klasē
No 1. maija izglītības iestādē iesniedz:

Iesniegumu elektroniskā veidā par bērna uzņemšanu izglītības iestādē nosūtot e-pastā: lietvediba@ogrespamatskola.lv.

Izziņu par pirmsskolas izglītības satura apguvi un bērna sasniegumu aprakstu.

Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u).

Iesniegumu iesniegt līdz 10. jūnijam, lai izglītības iestāde nodrošinātu izglītojamo sadalījumu 1. klasēs. Bērna dokumentus iesniegt līdz 15. augustam. Bērna vecāks līdz 10. jūnijam piesaka Ogres novada skolēna karti tīmeklī ePakalpojumi.lv.

Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē
2. - 6. klasē
Skolēnu uzņemšana 2. – 6. klasē notiek pieteikumu secībā, ja attiecīgajā klašu posmā ir brīvas vietas, pēc vispārējiem noteikumiem saskaņā ar 11.01.2022. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 11 "Kārtība kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās un atskaitīti no tām, kā arī obligātās prasības izglītojamo pārcelšanai nākamajā klasē".
Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē
7. klasē
No 1. jūnija izglītības iestādē iesniedz:

Iesniegumu elektroniskā veidā par bērna uzņemšanu izglītības iestādē nosūtot e-pastā: lietvediba@ogrespamatskola.lv.

Liecību (sekmju izrakstu) par iepriekšējās programmas apguvi.

Valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Iesniegumu un dokumentus iesniegt līdz 10. augustam.

Iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē

Vadības komanda

Skolā strādā savas specialitātes profesionāļi, kurus vieno kopēji mērķi un vērtības.
Karīna Burija

Karīna Burija

Direktora vietniece izglītības jomā (1.-4. klase)
Santa Ustinoviča

Santa Ustinoviča

Direktora vietniece izglītības jomā (5.-7. klase)
Līga Bužere

Līga Bužere

Izglītības metodiķe (1.-9. klase)
Vita Putāne

Vita Putāne

Direktora vietniece ārpusklases pasākumos un interešu izglītībā
Arnis Ķierpe

Arnis Ķierpe

Direktora vietnieks administratīvi saimnieciskā darbā

Dokumenti

Skolas padome

Kontakti

Ogres Centra pamatskola
Direktore:
Dace Bondare

Reģ. Nr. Uzņēmumu reģistrā:
40900021885

Reģ. Nr. Izglītības iestāžu reģistrā:
1712903520

Rekvizīti

Lūdzam, rēķinā norādīt maksātāju un preces saņēmēju atsevišķās pozīcijās.
Maksātājs

Ogres novada pašvaldība
Reģ. Nr.: 90000024455
PVN Nr.: LV90000024455
Adrese: Brīvības iela 33, Ogre, LV-5001, Latvija
Konts: LV25TREL9800890740210
Banka: Valsts kase
Swift: TRELLV22

Preces saņēmējs

Ogres Centra pamatskola
Adrese: Meža prospekts 14, Ogre, LV-5001
Reģ. Nr.: 40900021885

Fotogrāfijas

© 1992 - 2023. Visas tiesības aizsargātas. 
Šajā vietnē esošo materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar atsauci uz šo vietni.

Mājas lapa šobrīd izstrādes stadijā!

Informāciju, kura šobrīd nav pieejama šajā mājas lapā, meklējiet skolas iepriekšējā mājas lapā - ogressakumskola.lv.
Par citām aktivitātēm skolā, aicinām sekot mūsu sociālajos tīklos.