Skolēņu uzņemšana

Skolēniem, kuri pabeidza mācības 6. klasē Ogres sākumskolā un turpina savas mācības 7. klasē Ogres Centra pamatskolā, papildus iesniegums par uzņemšanu skolā nav jāiesniedz. No 1. septembra bērni turpina mācības Ogres Centra pamatskolā 7. klasē.