OGRES
CENTRA
PAMATSKOLA

NO 23.10. – 27.10. OGRES CENTRA PAMATSKOLĀ NORISINĀJĀS ADAPTĀCIJAS NOMETNE (LAT) PROJEKTA "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" IETVAROS.

Mērķis bija sniegt atbalstu 1., 4. uz 7.klašu skolēniem latviešu valodas lietojuma nostiprināšanai, apvienojot to ar neformālās izglītības elementiem. Mācības tika īstenotas dienas nometnes veidā, nosakot optimālu dienas plānojumu atbilstoši vecumposmam.

Skolēni piedalījās VALODAS APGUVES NODARBĪBĀS, RADOŠAJĀS NODARBĪBĀS UN SPORTA AKTIVITĀTĒS. Skolēni kopā ar skolotājiem devās ekskursijā iepazīt Ogri un piedalījās Ogres Centrālās bibliotēkas nodarbībā “Es lasu grāmatas”.

Nometne skolēniem ļoti patika, paldies skolotājiem Regīnai Hanzenai, Ivetai Razgalei un Jurim Dombrovskim!

+371 65044521

epasts@epasts.lv

© 1992 - 2024. Visas tiesības aizsargātas.
Šajā vietnē esošo materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar atsauci uz šo vietni.