Miķeļdienas tirdziņš Ogres Centra pamatskolā šogad notiks 29. septembrī skolas telpās.

Tirdziņa mērķis - uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana un apgūšana.

Ietirgoto naudas līdzekļu plānotais izlietojums - skolēnu atpūtas un spēļu zonas iekārtošana.

Šoreiz tirgoties aicinām 3. un 5. klašu skolēnus (pārējie skolēni arī var sākt gatavoties citiem tirdziņiem, kas plānoti tuvākajā skolas gadā).

Copyright © Soflyy
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram