Miķeļdienas tirdziņš

Miķeļdienas tirdziņš Ogres Centra pamatskolā šogad notiks 29. septembrī skolas telpās.

Tirdziņa mērķis - uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana un apgūšana.

Ietirgoto naudas līdzekļu plānotais izlietojums - skolēnu atpūtas un spēļu zonas iekārtošana.

Šoreiz tirgoties aicinām 3. un 5. klašu skolēnus (pārējie skolēni arī var sākt gatavoties citiem tirdziņiem, kas plānoti tuvākajā skolas gadā).