Skolēn!

Piedalies skolas kalendāra 2024. gadam izveidē!

No 10. oktobra līdz 10. novembrim savam klases audzinātājam vai vizuālās mākslas skolotājam iesniedz darbu, kas pēc formāta un izpildījuma atbilst konkursa nolikumam.

Konkursa tēma - "Krāsu ceļojums gadalaikos".

Konkursa nolikumu meklē e-klasē.

Copyright © Soflyy
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram