Jau 10. gadu sadarbībā ar Ogres novada Sociālo dienestu norisinās akcija “Shoe box”, kuras laikā ikviens ir aicināts iepriecināt Ogres novada bērnus,  jauniešus no trūcīgām vai mazturīgām ģimenēm un vientuļos seniorus.

 Aicinām mūsu Ogres Centra pamatskolas kuplo saimi šajos Ziemassvētkos dāvāt prieku un piedalīties šajā akcijā.

Akcija mūsu skolā norisināsies līdz 15.12.23.  Sarūpētās dāvanas var atnest uz skolu un nodot klases audzinātājam.

Sīkāk, ko drīkst dāvināt un kā iesaiņot - pielikumā.

Lai ģimenisks un mierpilns Ziemssvētku laiks!

Ir sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks.

Šis laiks ir brīdis, kad apstājamies no ikdienas skrējiena, atskatāmies uz aizvadīto gadu un cenšamies viens otru iepriecināt mazliet vairāk… Ziemassvētku laiks ir īstais brīdis, lai mācītos apzināties, ka patiesam priekam nav vajadzīga ne liela bagātība, ne dārgas dāvanas, bieži pietiek ar labu nodomu un siltu sirdi. Tāpēc arī šogad, Ogres Centra pamatskolas kuplā saime ir sagatavojusi īpašu Ziemassvētku gaidīšanas kalendāru, ar 24 lodziņiem mazam pārsteigumam katru dienu, lai iepriecinātu, uzjautrinātu, sasildītu, liktu padomāt, izvērtēt, atskatīties uz lietām, sapņot, plānot vai vienkārši pavadīt laiku kopā ar ģimeni un skolas biedriem.

Katru dienu atver īpašo pārsteiguma lodziņu un priecājies līdzi. Seko, cik dienas ir palikušas līdz Ziemassvētkiem.

Lai skaists šis svētku laiks!

Es meklēju Latviju
Gaiziņa galā,
Aiz priedēm, kas šūpojas
Dziļjūras malā,
Uz Usmas un Bārtas,
Kur zirgus ved dzirdināt.
Un atradu Latviju
Pats savā sirdī.
(G. Račs.)

Skaistus un ģimeniskus svētkus!

Ko nozīmē būt patriotam?

Vārds “patriotisms” cēlies no latīņu vārda “patria”, kas tulkojumā nozīmē “tēvu zeme”. Pasaulē, droši vien nav cilvēka, kurš nebūtu kaut reizi izjutis patriotiskas jūtas. Tie ir brīži, kad katram gribas apliecināt savu mīlestību, vienotību un lepnumu. Un tie ir brīži, kas liek cilvēkiem saprast, ka viņi ar savu godīgo darbu un mīlestību ir mazs ķieģelītis lielā ēkā, kuru veido visi dzimtās zemes iedzīvotāji.

Savas domas par patriotismu izteica arī mūsu skolēni. Šie darbi ir mūsu “mazais ķieģelītis lielā ēkā”, ko sauc par PATRIOTISMU.

Par godu Latvijas dzimšanas dienai, mūsu skolā ir brīnišķīga vairāku gadu tradīcija – rīkot radošo darbu izstādi “Mana Latvija”

6. klašu skolēni ir parūpējušies par svētku noskaņojumu un radījuši prieku gan skolotājiem, gan skolēniem. 

Īpašs paldies par ieguldīto darbu, centību un radošumu no sociālo zinību un vēstures skolotājas Marutas Dudkinas.

Paldies skolotājām, skolēniem un īpašs paldies skolēnu vecākiem par labdarības Mārtiņdienas gadatirgus norisi Ogres Centra pamatskolā!

Radoši, garšīgi un daudzveidīgi bija šī gada labumi, ko veidoja un pārdeva skolēni viens otram 4.-8. klašu grupā un pircēju lomā bija gan 1.-3. klašu skolēni, gan arī 4.-8. klašu skolēni un skolotāji.

Papildus skolā norisinājās loterija ar pilnām lozēm, ko sagādāja skolas pārstāvji.

Saziedotie līdzekļi ar vecāku padomes atbalstu tika saskaitīti un tiek plānoti skolēnu atpūtas un spēļu zonu iekārtošanai skolā - pufiem un spēlēm brīvajos brīžos.

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Kā saulei, kas mirdz debess klajā!
Tu — jauna zvaigzne zvaigznājā,
Kas nule uzlēkusi tajā.
/Vilis Plūdonis/

17. novembrī svinēsim Valsts svētkus ar brīnisķīgiem koncertiem "Trīs mezgli Laimes jostā", kuru laikā tiks apbalvoti šī mācību gada pirmie konkursu uzvaretāji - centīgākie skolēni un klases.

10. novembrī skolā notiks ikgadējais labdarības tirdziņš - "Mārtiņdienas gadatirgus", kurā, ar vecāku padomes atbalstu visa ietirgotā nauda tiks izlietota dažādu skolēniem noderīgu spēļu vai atpūtas stūrīšu (pufi) iekārtošanai.

Tirgoties aicināti ceturto līdz astoto klašu skolēni, kuri sarūpējuši pašu veidotas preces - rotas, kartiņas, gardumus vai ko citu pašu darinātu no dabas materiāliem vai vienkāršām izejvielām. Tirgojamai precei jābūt glīti un kārtīgi iesaiņotai, noformētai, ar cenu zīmēm.        

3. stundas laikā iepērkas 1.-3. klašu skolēni, savukārt 4. stundā 4.-8. klašu skolēni.

Tirdziņa mērķis: attīstīt skolēnu uzņēmējdarbības, sadarbības, plānošanas, radošās un analītiskās prasmes.

NO 23.10. – 27.10. OGRES CENTRA PAMATSKOLĀ NORISINĀJĀS ADAPTĀCIJAS NOMETNE (LAT) PROJEKTA "ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI" IETVAROS.

Mērķis bija sniegt atbalstu 1., 4. uz 7.klašu skolēniem latviešu valodas lietojuma nostiprināšanai, apvienojot to ar neformālās izglītības elementiem. Mācības tika īstenotas dienas nometnes veidā, nosakot optimālu dienas plānojumu atbilstoši vecumposmam.

Skolēni piedalījās VALODAS APGUVES NODARBĪBĀS, RADOŠAJĀS NODARBĪBĀS UN SPORTA AKTIVITĀTĒS. Skolēni kopā ar skolotājiem devās ekskursijā iepazīt Ogri un piedalījās Ogres Centrālās bibliotēkas nodarbībā “Es lasu grāmatas”.

Nometne skolēniem ļoti patika, paldies skolotājiem Regīnai Hanzenai, Ivetai Razgalei un Jurim Dombrovskim!

Ogres Centra pamatskola 31.oktobrī piedalījās “Swedbank” organizētajā finanšu lietpratības tiešsaistes pasākumā “Naudas diena”.

Tas bija aizraujošs pasākums skolēniem, kur videolekciju formātā interaktīvā, vieglā un aizraujošā veidā stāstīja, kas ir nauda, kāpēc svarīga budžeta plānošana, kā pelnīt naudu un kā to gudri ieguldīt.

Lai tās nebūtu tikai abstraktas zināšanas, pasākuma laikā skolēni kopā ar skolotājiem veica arī uzdevumus.

Par pozitīvu gaisotni visa pasākuma laikā rūpējās Jānis Pētersons (“Citi Zēni”), bet noslēgumā skolēni varēja klausīties grupas “Citi Zēni” koncertu.

Copyright © Soflyy
phone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram