Aicinājums uz vecāku sapulci

Ogres Centra pamatskola
aicina skolas aulā tikties ar klašu audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājiem:

2023./24. m.g. 1. klašu vecākus 23. augustā plkst. 18.00;

2023./24. m.g. 4. klašu vecākus 24. augustā plkst. 17.00;

2023./24. m.g. 7. klašu vecākus 24. augustā plkst. 18.30.

Pēc sapulces aulā, tikšanās ar audzinātāju klases telpā.